Schizofreni

Schizofreni er en psykotisk lidelse, ofte langvarig, noe som kan føre til markerte endringer i en persons oppfatning av virkeligheten.

Schizofreni – oversikt

Schizofreni er en vanlig form for alvorlig psykisk lidelse som kan være stigmatiserende og som ofte blir misforstått.

Personer med schizofreni opplever at de har tanke- og følelsesforstyrrelser samt endret atferd, og de ​​finner det vanskelig å bedømme virkeligheten. Dette kan ha stor innvirkning på livet til den enkelte og hans / hennes familie.

Schizofreni er forårsaket av en ubalanse i de kjemiske substansene som sender signaler i hjernen, som fører til oppfattelse (se / høre / tenke) av ting som ikke er reelle. De faktorene som skaper denne ubalansen er ikke fullt ut forstått ennå.

Symptomer

Schizofreni er karakterisert ved episoder av psykose (vanskelig å forstå forskjellen på hva som virkelig skjer, og hva du innbiller deg) mellom perioder med følelsesmessige forandringer og tilbaketrekning.

Symptomene som oppstår under episoder av psykose er kjent som "positive symptomer" og omfatter tankeforstyrrelser, vrangforestillinger (falsk tro, ofte med paranoia), og oppleve ting som ikke er reelle (hallusinasjoner) - hovedsakelige å høre stemmer. Disse symptomene er ofte ledsaget av angst, depresjon og overdreven aktivitet – som det å bevege seg rundt hele tiden og bli opphisset.

I motsetning til dette, vil episoder med tilbaketrekking bestå av "negative symptomer". Disse inkluderer redusert emosjon, redusert flyt av tale, dårlig evne til å planlegge, initiere og / eller gjenta aktiviteter, og mindre følelse av glede eller interesse. Negative symptomer er vanligvis årsak til problemer med sosialt samspill og daglige aktiviteter.

Statistikk

Schizofreni rammer mennesker uavhengig av rase, kultur eller sosial klasse. Sykdommen begynner vanligvis i tidlig voksen alder (fra 20 år)1, men den kan debutere i enhver alder fra slutten av tenårene og utover. Schizofreni rammer både menn og kvinner, men menn har en tendens til å utvikle tilstanden noe tidligere i livet.2 Sjansen for å utvikle en schizofreni i løpet av levetiden er omtrent 1%.1

I 2004 anslo Verdens helseorganisasjon at over 26 millioner mennesker led av schizofreni, noe som gjør den til en av de 20 viktigste årsakene til uførhet på verdensbasis.3 Videre var 30 000 dødsfall knyttet til denne sykdommen.3 Selvmord er en vanlig komplikasjon av schizofreni, og forventet levealder er redusert med ca 25 år, hvorav selvmord står for ca 40% og 60% av naturlige årsaker.6

Schizofreni er også blant de mest kostbare sykdommene i verden, og sammen med andre psykotiske lidelser, har den vist seg å utgjøre 1,5% (Storbritannia), 2% (Nederland, Frankrike) og 2,5% (USA) av det totale nasjonale budsjettet for helsetjenester.4,5

Diagnostikk og behandling

Til tross for intensiv forskning er en kur for schizofreni ennå ikke funnet. Det er imidlertid mulig å behandle og redusere symptomer betydelig, samt å gjenkjenne risikofaktorer eller faresignaler for et nytt tilbakefall.

Schizofreni krever langvarig behandling. Denne består vanligvis av en kombinasjon av medisiner og psykososial terapi, med sykehusinnleggelse som ofte er nødvendig for pleie og overvåking under psykotiske episoder. Den vanlige behandlingen mot symptomer på schizofreni er å ta medisiner som kalles antipsykotika.  På tross av alvorlighetsgraden av sykdommen, vil noen mennesker bare oppleve én schizofren episode, og kan være i stand til å gjenoppta mange av sine vanlige daglige aktiviteter etter behandling og rehabilitering. Andre igjen kan utvikle langvarige, plagsomme symptomer som begrenser deres evne til å studere, jobbe eller ha sosialt samvær.

Det er viktig at mennesker med schizofreni får ekspertråd og medisinsk behandling for tilstanden.

Referanser

1. Tsuang MT, Farone SV. Schizophrenia. Second edition. Oxford University Press Inc., New York: 2005.

2. www.schizophrenia.com/szfacts.htm. Tilgang 22. september 2011.

3. World Health Organisation. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Tilgang 6. september 2011.

4. Rössler W, Salize HJ, van Os J, Riecher-Rössler A. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (4): 399–409.

5. Lindström E, Eberhard J, Neovius M, Levander S. Costs of schizophrenia during 5 years. Acta Psychiatr Scand Suppl 2007; 116 (435): 33–40.

6. Tiihonen J, et al. 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009;374:620-7

Schizofreniskolen

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no