İletişim İlkeleri

Lundbeck kendisini doğru olanı yapmaya adamıştır ve bizler, işlerin yürütülmesinde, paydaşlarımızla bütünlük ve sorumluluk içerisinde iletişim kuracağımız ve etkileşimde bulunacağımız anlamına gelen yüksek bir etik standardı sürdüreceğiz.

Lundbeck, dünya üzerinde sadece psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisine odaklanmış tek tam entegre ilaç şirketlerinden birisidir.

Vizyonumuz, hastaların yaşamlarını iyileştirerek psikiyatri ve nörolojide global liderlik için çalışmaktır. Biz, Lundbeck ve paydaşları arasındaki güvenin, şirketin başarısı ve gelecekteki gelişimi için önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Biz ayrıca güvenin iletişim ve diyaloga katılma ile oluştuğuna da inanıyoruz.

Biz, paydaşlarımız ile eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı açık, yapıcı ve sürekli bir diyalog içinde olmak istiyoruz.

Paydaşlarımızı, Lundbeck’in faaliyetlerine olumlu ilgili göstermeleri ve Lundbeck’in vizyonu, ilkeleri, stratejisi ve performansı ile ilgili net bir anlayış edinmeleri konusunda cesaretlendiriyoruz.

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz