Araştırma ve Geliştirme

Lundbeck’in araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri, psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların tedavisine yönelik yeni ve yenilikçi farmasötik ürünlere adanmıştır. Yaptığımız yatırımlar ve kararlılığımız ile hastalar için en iyi tedavileri yaratmak için çalışmaktayız.

Lundbeck ARGE

Araştırma temelimizdir
Lundbeck, dünyada yalnızca psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların tedavisine adanmış tam entegrasyona sahip tek ilaç şirketidir. Tüm AR-GE faaliyetlerimiz, çeşitli psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların tedavisine yönelik yenilikçi ilaçlar geliştirmeye adanmıştır. AR-GE projelerimiz şunlara odaklanmaktadır:

  • Alzheimer Hastalığı
  • Depresyon
  • Parkinson Hastalığı
  • Şizofreni

Altta yatan hastalığın biyolojisi
Lundbeck’in AR-GE stratejisi, beyin hastalıklarının altında yatan mekanizmaları hedef alan yeni farmasötik ürünlerin keşfedilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması amacını taşımaktadır. Bu yaklaşım, semptomları daha etkili bir şekilde tedavi edebilmemizi ve muhtemelen ayrıca, hastalıkların seyrini değiştirebilmemizi sağlamaktadır. Bu strateji, beyin ve beyin hastalıklarının biyolojisi ve mekanizmaları üzerine ayrıntılı bir araştırma yapılmasını ve araştırma hedeflerinin ve klinik sonuçların daha iyi bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

Stratejik ortaklıklar
Lundbeck'in AR–GE stratejisinin temelinde, ideal ağların ve ortaklıkların kurulabilmesi için güçlü kurum içi AR-GE kapasitesinin sürdürülmesi yer almaktadır. Kurum içi kapasitemizi desteklemek üzere yenilikçi teknolojilerin sağladığı artan fırsatların avantajını kullanarak kurum dışından bağlar kurmaya devam edeceğiz.

Gelecek için zemin hazırlanması
AR-GE stratejimiz, Lundbeck’in gelecekte, biyolojik olarak tanımlanmış hasta grupları üzerinde açıkça belgelendirilmiş etkileri olan ilaçları keşfedebileceği ve geliştirebileceği bir zemin oluşturacaktır. Toplumun bu yeni tür ilaçlara olan talebinin artması beklenmektedir.

Ar-Ge Organizasyonumuz

Orta ölçekli bir ilaç şirketi olarak, dünya çapında çalışma şeklimizle ilgili ortak değerleri paylaşmaktayız ve AR-GE stratejimizle ilgili açık hedeflerimizi sürdürmekteyiz. Lundbeck’teki araştırmalar, multi-disipliner, yetkilendirilmiş proje ekiplerinin faaliyetlerine, beyin hastalıklarındaki kurum içi uzmanlığımıza ve sahip olduğumuz en modern teknolojilere dayanmaktadır. Çalışmalarımızı yeni, tam donanımlı laboratuvarlarda gerçekleştirmekteyiz. Her bir proje ekibinde, AR-GE disiplinlerindeki ileri seviye bilgi birikimimizi, klinik uygulamalardaki uzmanlığımız ve tedavi ihtiyaçları ile birleştirmekteyiz.

Global varlığımız
AR-GE organizasyonumuz uluslararası özelliğe sahiptir ve 800’ün üzerinde özelleştirilmiş AR-GE personelinden oluşmaktadır. Araştırma organizasyonumuz Danimarka, Kopenhag’da yer almaktadır. Geliştirme merkezimiz de Danimarka, Kopenhag’da yer almakta olup klinik araştırma ve ruhsatlandırma personelimiz dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış durumdadır.

Kişiye saygı
Lundbeck’te, ortak hedefler doğrultusunda, bireyler olarak ve birlikte çalışmaktayız. Devamlı olarak bilimsel ve kişisel becerilerimizi ve niteliklerimizi geliştirmek ve iyileştirmek için çaba göstermekteyiz. Bu da bireye özel kariyer fırsatlarını teşvik etmemize ve bir kuruluş olarak yetkinliklerimizi sürdürmemize ve geliştirmemize olanak sağlamaktadır. Elde ettiğimiz bilimsel sonuçlarımızın yayınlanması, uluslararası bilim camiasına aktif üyeler olarak katılımımızın doğal bir parçasıdır.

Yeni bir farmasötik ürünün geliştirilmesi

 araştırma geliştirme sürecini gösteren resim

Molekül sayısı / Hasta sayısı

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz