Veda a výskum (V&V)

Spoločnosť Lundbeck orientuje svoje snaženie v oblasti vedy a výskumu na hľadanie nových a inovatívnych liečiv na liečenie psychiatrických a neurologických porúch. Investíciami a vytrvalosťou sa snažíme vyvinúť tú najlepšiu liečbu pre pacientov.

Veda a výskum

Výskum je naším základom
Lundbeck je jedinou plne integrovanou farmaceutickou spoločnosťou na svete, ktorá sa venuje výlučne liečbe psychiatrických a neurologických porúch. Všetky naše snahy v oblasti vedy a výskumu venujeme vývoju inovatívnych liekov na liečbu mnohých psychiatrických a neurologických porúch. Naše projekty v oblasti V&V sa zameriavajú na:

  • Alzheimerovu chorobu
  • Depresiu
  • Parkinsonovu chorobu
  • Schizofréniu

Prečítajte si viac o ochoreniach, ktorým sa venujeme.

Základná biológia ochorenia
Snahou stratégie spoločnosti Lundbeck v oblasti V&V je objavenie a vývoj nových liečiv, ktoré sa cielene zameriavajú na základné mechanizmy psychiatrických a neurologických porúch v mozgu. Tento prístup nám umožňuje symptómy liečiť efektívnejšie a prípadne aj zmeniť priebeh ochorení. Stratégia si vyžaduje komplexný výskum mozgu a biológie i mechanizmov psychiatrických a neurologických porúch, ako aj lepšie pochopenie výskumných cieľov a klinických výstupov. 

Strategické partnerstvá
Pre stratégiu spoločnosti Lundbeck v oblasti V&V je základom udržiavať interné schopnosti vedy a výskumu s cieľom vytvoriť optimálne siete a partnerstvá. Budeme naďalej budovať externé aliancie, aby sme tak doplňovali naše interné schopnosti a využívali výhody rastúcich možností, ktoré poskytujú inovatívne technológie.

Budúca platforma
Naša stratégia V&V vytvorí budúcu platformu, na ktorej dokáže Lundbeck objaviť a vyvinúť lieky s jasne dokumentovanými účinkami pre biologicky definované skupiny pacientov. Očakáva sa, že dopyt spoločnosti po takomto novom druhu liekov bude rásť.

Choďte na náš prehľad projektov.

Naša V&V organizácia
Ako stredne veľká farmaceutická spoločnosť  v našej celosvetovej práci zdieľame spoločné hodnoty s jasným zameranímv našej stratégii V&V. Výskum v Lundbecku je založený na snažení našich multidisciplinárnych kompetentných projektových tímov, našej odbornosti v oblasti psychiatrických a neurologických porúch a našich najlepších technológiách. Pracujeme v nových, dobre vybavených laboratóriách. V každom projektovom tíme spájame naše najnovšie vedomosti z disciplín V&V s odbornosťou klinickej praxe a terapeutickými potrebami.

Globálne pokrytie
Naša V&V organizácia je medzinárodná a skladá sa z viac ako  800 angažovaných pracovníkov vedy a výskumu. Centrála výskumu a vývoja je v Kodani v Dánsku a má spolupracovníkov pre klinický výskuma registračné otázky na celom svete.

Úcta voči jednotlivcovi
Vo V&V v spoločnosti Lundbeck pracujeme spolu ako jednotlivci, ktorí majú spoločné ciele. Snažíme sa neustále vyvíjať a zlepšovať naše vedecké a osobné zručnosti a kvalifikáciu. To nám umožňuje podporovať kariérne možnosti pre jednotlivca, ako aj udržiavať a rozvíjať naše kompetencie ako organizácie. Publikovanie vedeckých výsledkov je prirodzenou súčasťou našej participácie ako aktívneho člena medzinárodnej vedeckej komunity.

Pozrite si zoznam našich publikácií.

 Vývoj nového farmaceutického produktu

počet molekúl / počet pacientov

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk