Partnerstvo so spoločnosťou Lundbeck

Partnerstvá sú pre spoločnosť Lundbeck dôležitou súčasťou jej stratégie. Spoločnosť Lundbeck sa usiluje získať zvýšenú hodnotu z našich jestvujúcich partnerstiev a neustále aktívne hľadať a prehodnocovať nové príležitosti.

Partnerstvo so spoločnosťou Lundbeck

V poslednom desaťročí  prispeli k nášmu postaveniu špecialistov v oblasti psychiatrických a neurologických ochorení a expertov vo výskume neurovied najmä úspešné partnerstvá, od predklinických až po tie obchodné. Dôležitosť partnerstiev uznáva celá spoločnosť a neustále sa snažíme byť výhodným partnerom.

Prečo mať Lundbeck za partnera?

1. Plne integrovaná spoločnosť 

Lundbeck je plne integrovanou spoločnosťou s približne 5 000 zamestnancami v 50 krajinách. Máme kľúčové znalosti a spôsobilosti v oblasti výskumu, klinického vývoja, výroby, marketingu a predaja. Partnerské produkty sa úspešne integrovali – od predklinických produktov až po tie, ktoré sa na trhu predávajú.

2. Potvrdený vývoj produktov pre trh

Väčšina produktov spoločnosti Lundbeck, ktoré sa ponúkajú na trhu sú založené na úspešných interných inováciách a externých predklinických a klinických priležitostiach. Výsledkom toho je, že aktuálne vyvíjame najväčšie úsilie v doterajšej histórii Lundbecku na uvedenie kľúčových produktov Abilify Maintena®, Brintellix® a Rexulti®,  aby mohli byť dostupné pre ľudí s psychiatrickými a neurologickými ochoreniami.

Úspechy našich produktov, v celom procese od novej molekuly až po bezpečný hotový liek pripravený na trh, sú zásluhou približne 800 našich oddaných výskumných a vývojových pracovníkov, ktorí sú výlučne zameraní na psychiatrické a neurologické ochorenia.

3. Potvrdenie komerčného úspechu 

Vďaka silnému postaveniu spoločnosti Lundbeck a jej globálnej prítomnosti sú naše produkty komerčne úspešné. Na rôznych trhoch po celom svete predávame lieky na liečbu depresie, schizofrénie,, Parkinsonovej choroby a Alzheimerovej choroby. Tento úspech je založený na veľkej globálnej infraštruktúre na predaj a marketing s približne 2800 zamestnancami a silnými regionálnymi obchodnými zastúpeniami. Naša komerčná organizácia sa plne venuje tomu, aby sa liečba dostala k pacientom, ktorí ju potrebujú.

4. Orientácia na psychiatrické a neurologické ochorenia

Lundbeck stavia na svojich vlastných inováciách a externých licenčných zmluvách a má vyše 70-ročné skúsenosti v psychiatrii a neurológii. Naše vedecko-výskumné a obchodné tímy sa venujú psychiatrickým a neurologickým ochoreniam a máme silnú podporu medzi špecialistami v oblasti psychiatrie a neurológie, ako aj medzi všeobecnými lekármi.

Našou stratégiou je posilniť svoje postavenie ako vedúcej spoločnosti, ktorá sa venuje psychiatrii a neurológii. Psychiatrické a neurologické ochorenia patria medzi najväčšie globálne bremená: očakáva sa, že počet pacientov v nasledujúcich rokoch porastie a neuspokojené zdravotné potreby v tejto oblasti sú zásadného charakteru.

5. Flexibilné a rýchle rozhodovanie o partnerstvách

Vrcholový manažment spoločnosti Lundbeck sa zaväzuje vyhodnocovať partnerstvá a vytvoril postup, ktorý zabezpečuje štruktúrované a rýchle rozhodovanie pri hodnotení nových možností partnerstiev.

Na týchto linkoch získate viac podrobných informácií o oblastiach, na ktoré sa zameriavame, našom procese vytvárania partnerstiev, ako spolupracujeme a ako náš môžete kontaktovať.

Cookie Policy
Chystáte sa opustiť stránku lundbeck.sk