Insikt Psykiatri 2018

Insikt Psykiatri är ett årligt återkommande symposium för psykiatriker i Sverige. Här möter du ledande forskare, tar del av senaste forskningen och diskuterar med kollegor i en stimulerande miljö.

ÅRETS TEMA: DEPRESSION OCH LIVSSTILSFAKTORER

PLATS: HOTEL RIVAL, Mariatorget 3, Stockholm
DATUM: 24 OKTOBER 2018
ANMÄLAN: eventet har varit

 

För dig som inte kunde vara på plats på Insikt Psykiatri i år så har vi filmat symposiet. Vänligen kontakta Ulla Johnasson på tel 070-529 61 97 eller till supq@lundbeck.com om du är intresserad av att se dessa filmer.

 

 

Insikt Psykiatri är nu LIPUS-certifierad! Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20180105)

Dagen syftar till att utreda kunskapsläget – vad vet vi idag och vilken kunskap saknar vi? Har fynden någon klinisk betydelse för hur vi bör behandla farmakologiskt?

MODERATOR: Lars Häggström, Psykiatriker och chefsöverläkare.

DANIEL LINDQVIST: DOCENT, ST-LÄKARE, LUNDS UNIVERSITET.
Daniels hypotes är att depression är kopplat till och möjligen orsakat av, identifierbara biologiska förändringar som leder till såväl psykiatriska symptom såsom ökad risk för olika somatiska sjukdomar. Målet med forskningen är att kunna utveckla en ökad mekanistisk förståelse för hur depressiva symptom uppkommer och vidmakthålls och att identifiera markörer för hur patienter svarar på gängse och nya behandlingar.

MATS LEKANDER: PSYKOLOG, PROFESSOR, STRESSFORSKNINGSINSTITUTET, STOCKHOLMS UNIVERSITET OCH KAROLINSKA INSTITUTET
Målet med Mats forskning är att förstå subjektiv hälsa och ohälsa genom att kombinera biologiska och psykologiska perspektiv. Kunskap om samspelet mellan immunsystemet och hjärnan används för att förstå och behandla diffusa och sjukdomsövergripande fenomen som stress, trötthet, smärta och sjukdomskänsla.

MIKAEL LANDÉN: ÖVERLÄKARE I PSYKIATRI, PROFESSOR, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET SAMT KAROLINSKA INSTITUTET
Mikael är professor i allmän psykiatri med särskilt fokus på affektiva sjukdomar och biologiska mekanismer. 2015 tilldelades han Ingvar-priset från Svenska Läkaresällskapet – ett pris som ges till framstående företrädare för klinisk neurovetenskap.

MARIE ÅSBERG: PSYKIATRIKER, SENIOR PROFESSOR, INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, DANDERYDS SJUKHUS, KAROLINSKA
INSTITUTET
Marie har en fem decennier lång karriär som kliniker, forskare och professor inom psykiatri och myntade i början av 2000-talet begreppet utmattningsdepression. Utmattningssyndrom skiljer sig från egentlig depression med avseende på utlösande orsaker, symtombild, biokemi, förlopp och behandlingsbehov. Till skillnad från
egentlig depression är utmattningssyndrom svårt att behandla men lätt att förebygga.

JOHAN FERNSTRÖM: SPECIALISTLÄKARE I PSYKIATRI VID LUNDS UNIVERSITET
Johan forskar om stress, inflammation och mitokondriell dysfunktion och dess betydelse för psykisk sjukdom och suicidalitet. Han är även ämnesansvarig för psykiatrikursen på läkarutbildningen vid Lunds universitet.

YVONNE FORSELL: PSYKIATRIKER, ADJUNGERAD PROFESSOR, CES, SLSO, KAROLINSKA INSTITUTET
Att det är bra att röra på kroppen för att stärka hjärtat och skelettet det vet vi, och FaR (aktivitet på recept) är numera ett välkänt begrepp, men vilka kopplingar finns mellan
musklerna och hjärnan? Vilken betydelse har motion vid depression? Och spelar det någon roll hur mycket vi rör på oss?

PROGRAM

09.30 REGISTERING
10.00 INLEDNING Lars Häggström och Göran Klement
10.15 DANIEL LINDQVIST Inflammation och antidepressiv behandling.
10.45 MATS LEKANDER Inflammation, stress och sömn. Ökar därmed risken att drabbas av depression?
11.15 BENSTRÄCKARE + FRUKT
11.30 MARIE ÅSBERG Stress och depression. Vilken typ av stress har en negativ inverkan på hjärnan och vad är dess betydelse för egentlig depression?
12.00 LUNCH
13.00 YVONNE FORSELL Ska vi flytta affektiva enheten till gymmet? Fysisk träning vid depression – vilka effekter kan vi se och vad tror vi de beror på?
13.30 MIKAEL LANDÉN Hur stark påverkan har ärftliga faktorer på depression och andra psykiatriska sjukdomar?
14.00 FIKA
14.30 DANIEL LINDQVIST & JOHAN FERNSTRÖM Diagnos nu och i framtiden, en klinisk diskussion om hur diagnostiken inom depression kan komma att utvecklas?
15.00 SAMMANFATTNING Lars Häggström och Göran Klement 
15.30 SLUT

 

Anmälan

Insikt Psykiatri 2018 är den 24 oktober på Hotel Rival.

 

Anmäl dig här
Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se