CNS-dagen

En terapiinriktad utbildning inom CNS. Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon människor berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. Lundbeck och Otsuka Pharma är två läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom områdena depression och schizofreni. Dessutom kommer du att få en kort produktinformation om Brintellix (vortoxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol)

CNS-dagen har varit för hösten 2018 och är du intresserad av material från utbildningen vänligen kontakta Ulla Johansson på 070-529 61 97, eller supq@lundbeck.com

 

Program

12.00-13.15 Registrering och lunch

13.15-13.30 Välkommen! Introduktion samt produktinformation om Brintellix (vortioxetin) och Abilify Maintena (aripiprazol),
Lundbeck och Otsuka

13.30-14.15 "Kan man lära gamla hundar sitta? Några tankar om neuronal plasticitet​", Anders Tingström, professor i psykiatri, Lunds universitet

14.15-15.15 "Graviditet och farmakologisk behandling vid psykiatriska sjukdomar", Margareta Reis, docent i farmakologi , Lunds universitet

15.15-15.45 Kaffe

15.45-16.30 "Missbruk och psykossjukdom”, Martin Olsson, öl, specialist psykiatri, med dr, Malmö 

 

För anmälan se rutor till höger.

Tre städer - tre möjligheter

CNS-dagen i Göteborg

Datum: 7 november
Plats: Elite Park Avenue Hotel
Sista anmälningsdag: 24 oktober

För anmälan klicka här

CNS-dagen i Lund

Datum: 8 november
Plats: Grand Hotel 
Sista anmälningsdag: 25 oktober

För anmälan klicka här

 

CNS-dagen i Stockholm

Datum: 14 november
Plats: Svenska Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10
Sista anmälningsdatum: 29 oktober

För anmälan klicka här

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se