Forskning och Utveckling

Lundbecks satsningar på forskning och utveckling (FoU) syftar till att skapa nya och innovativa läkemedel för behandling av psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Genom investeringar och uthållighet strävar vi efter att skapa de allra bästa behandlingarna för patienter.

Forskning och utveckling

Forskning är vår grund

Lundbeck är det enda helt integrerade läkemedelsföretaget i världen som uteslutande ägnar sig åt behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Vi ägnar alla våra insatser inom FoU åt att utveckla innovativa läkemedel för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). Våra FoU-projekt fokuserar på:


•    Alzheimers sjukdom
•    Depression
•    Parkinsons sjukdom
•    Schizofreni

Bakomliggande sjukdomsbiologi

Lundbecks FoU-strategi syftar till att möjliggöra upptäckten och utvecklingen av nya läkemedel som inriktar sig på de bakomliggande mekanismerna för psykiatriska och neurologiska störningar. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att behandla symtomen mer effektivt och också för att eventuellt förändra sjukdomsförloppet. Strategin kräver omfattande forskning om hjärnan och biologin, mekanismerna för psykiatriska och neurologiska störningar, samt förbättrad förståelse av forskningsmål och kliniska resultat.

Stategiska samarbeten

Det är viktigt för FoU-strategin att Lundbeck ska behålla stark intern FoU-kapacitet för att skapa optimala nätverk och möjligheter. Vi kommer att fortsätta bygga externa allianser för att komplettera våra interna möjligheter, dra nytta av de ökade möjligheterna som innovativ teknik ger. Vår företagsstruktur gör det möjligt för oss att driva omfattande utvecklingsprojekt i samarbete med andra företag särskilt  med Takeda Pharmaceutical Co. Limited och Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Strukturen gör det möjligt för Lundbeck att ha fler utvecklingsprojekt parallellt, samtidigt som vi kan investera betydligt mer än vad som är direkt tillgängligt från våra FoU-resurser.

Framtida plattform

Vår FoU-strategi kommer att ge en framtida plattform från vilken Lundbeck kan upptäcka och utveckla läkemedel med tydligt dokumenterade effekter på biologiskt definierade patientgrupper. Det förväntas att samhällets efterfrågan på denna nya typ av läkemedel kommer att öka.

Vår FoU organisation

Som ett medelstort läkemedelsföretag delar vi gemensamma värden i vårt sätt att arbeta över hela världen och håller ett tydligt fokus på vår FoU-strategi. Forskning inom Lundbeck bygger på våra multidisciplinära, bemyndigade projektgrupper, vår egen kompetens inom psykiatriska och neurologiska sjukdomar och vår toppmoderna teknik. Vi arbetar i nya, välutrustade laboratorier. I varje projektgrupp integrerar vi vår avancerade kunskap inom FoU-discipliner med kompetens inom klinisk praxis och terapeutiska behov

Global närvaro

Vår FoU-organisation är internationell och består av mer än 800 dedikerade forskare. Forskningsorganisationen är lokaliserad i Köpenhamn, Danmark. Utvecklingsavdelningens huvudkontor ligger också i Köpenhamn, Danmark med klinisk forskning och regulatorisk personal spridd över hela världen.

Respekt för individen

Vid Lundbeck FoU arbetar vi tillsammans mot gemensamma mål. Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra våra vetenskapliga och personliga färdigheter och kvalifikationer. Detta gör att vi kan främja karriärmöjligheter för individen, samt upprätthålla och utveckla våra kompetenser som en organisation. Publicering av våra vetenskapliga resultat är en naturlig del av vårt deltagande som aktiva medlemmar i det internationella vetenskapliga samfundet.

Utveckling av ett nytt läkemedel

Antal molekyler / Antal patienter

 

Biverkningsrapportering

Lundbecks pipeline

Läs mer om Lundbecks pipeline här

Läs här

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se