Vår kultur

Mission

Vår uppgift är att förbättra livskvaliteten för dem som lider av psykiatriska och neurologiska sjukdomar.
Vi vet att patientens livskvalitet endast kan förbättras genom större kunskap, vilket i sin tur leder till bättre behandling. Vi tror inte att vi har alla svar och inser att man ibland måste vidga sina vyer.

Genom att samla psykiatriker, neurologer, vårdgivare, patienter och deras familjer, delar vi kunskap, utvecklar förståelse och hjälper till att identifiera nya och annorlunda forskningsområden. Detta, i sin tur, gör det möjligt för oss att snabbt identifiera patienternas behov och att omvandla forskningsresultat till effektiva läkemedel.

Förbättra den psykiatriska förståelsen
Ibland finns det effektiva behandlingar, men endast en bråkdel av de drabbade får rätt diagnos och behandling.

Detta gäller även depression, en psykiatrisk sjukdom om vilken Lundbeck har betydande specialistkunskap. Tusentals människor lider av depression utan att veta att sjukdomen faktiskt kan behandlas effektivt. Lundbeck verkar för att öka medvetenheten om tillståndet och tvätta bort den stämpel som depression tyvärr fortfarande har. Genom att uppmuntra människor att söka behandling tidigare, är det möjligt att bättre ta hand om depressionen.

Vårt övergripande mål är, som alltid, att förbättra livskvaliteten för personer med psykiatriska och neurologiska sjukdomar.
 

Vision

Vår vision är att bli en världsledare inom psykiatri och neurologi. Lundbeck är unikt genom att vara det enda läkemedelsföretaget som enbart inriktar sig på behandlingen av sjukdomar i centrala nervsystemet (CNS). Vårt slutmål är därför att en världsledare inom utveckling av läkemedel för psykiatriska och neurologiska sjukdomar genom att vara först med nya effektiva behandlingar.

Som specialister inom CNSområdet vill vi ha nära kontakter med våra kunder och genom samarbete gemensamt bygga upp kunskap som möjliggör att vi kan förbättra livskvaliteten för människor som lider av psykiatriska och neurologiska sjukdomar.


Värderingar

Lundbecks grundläggande övertygelser och värderingar beskriver det sätt vi arbetar på, vår ledningsfilosofi och karaktär. De är grundläggande för att vi ska kunna uppfylla vår vision, uppgift och långsiktiga mål.

Våra värderingar speglar vår karaktär som företag och även våra medarbetare. De utgör även ett löfte till dem som samarbetar med oss runt om i världen.

Våra värderingar är:

  • Imaginative – våga vara annorlunda

Vi är öppna för nya idéer och intryck och är påhittiga när det gäller att utforska nya vägar för att skjuta på gränslinjerna för behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet.

  • Passionate – ge aldrig upp

Vi tror att handling säger mer än ord, och att uppmuntra nya idéer skapar förtroende och genererar energi. Vi ger aldrig upp – vi arbetar erkänt engagerat för att hela tiden finna nya lösningar.

  • Responsible – gör det som är rätt

Vårt rykte är byggt på respekt, tillit och kunskap, och vi inser att våra beslut och handlingar kan ha en stor inverkan på andra. Vi fokuserar på det som är företagets prioriteringar och vi vågar ta ansvar för våra egna handlingar.

VIDEO

Vår företagskultur är viktig.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se