Partnerskap med Lundbeck

Partnerskap är ett viktigt strategiskt mål för Lundbeck. Detta mål har uppnåtts genom att erhålla ett ökat värde från våra befintliga partners och att genom hela tiden aktivt söka och utvärdera nya möjligheter.

Under det senaste årtiondet har framgångsrika partnerskap från pre-kliniska till kommersiella varit en av de största anledningarna till Lundbecks position som specialist på hjärnsjukdomar och experter inom neurovetenskaplig forskning. Vikten av partnerskap märks i hela organisationen och Lundbeck strävar kontinuerligt efter att vara ett förstahandsval.

Varför partner med Lundbeck?

1. Fullt integrerat företag

Lundbeck är ett fullt integrerat företag med mer än 5700 anställda i mer än 50 länder och med kärnkompetens inom forskning, klinisk utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Samarbetsprodukter har framgångsrikt integrerats i vår värdekedja - från prekliniska till produkter befintliga på marknaden.

2. Dokumenterade resultat för att utveckla produkter till marknaden

Majoriteten av Lundbecks för närvarande marknadsförda produkter på marknaden är baserade på framgångsrika interna innovationer och externa utvecklingsmöjligheter. Som ett resultat av detta, genomför vi för närvarande den största lanseringen i Lundbeck historia vilket gör nyckelprodukterna tillgängliga  till människor med psykiatriska och neurologiska sjukdomar. 

Framgången för våra produkter är ett resultat från processen av att vara en molekyl i vår pipeline, till att vara en säker produkt färdig att marknadföras. Ett arbete som tillägnas våra 800 hängivna medarbetare på forskning-och utvecklingsavdelningen, där alla är fokuserade på psykiatriska och neurologiska sjukdomar. 

3. Dokumenterade resultat över försäljningsframgångar

Tack vare vår starka plattform och vår globala närvaro, har Lundbeck skapat försäljningsframgångar. På olika länder världen över marknadsförs Lundbeck läkemedel för behandling av depression, schizofreni, Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom.

Framgången bygger på en global försäljnings-och marknadsorganisation med 2 800 anställda och starka regionala försäljningsmöjligheter. Vår engagerade marknadsorganisation har som mål att ge behandlingsmöjligheter till patienter som behöver dem.

4. Fokus på psykiatriska och neurologiska sjukdomar

Tillsammans med egna upptäckter och externa licensatal, har Lundbeck mer än 70 års erfarenhet av sjukdomar inom psykiatri och neurologi. Vår FoU och marknadsavdelning är hängivna till psykiatriska och neurologiska sjukdomar, och vi har också ett stort nätverk av viktiga opinionsbildare och specialister inom psykiatri och neurologi samt allmänläkarna.

Lundbeck strategi är att stärka vår position som det ledande företaget inom psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Psykiatriska och neurologiska sjukdomar är bland de största globala sjukdomsbördorna: patientpopulationen förväntas öka under de kommande åren och det medicinska behovet på detta område är betydande.

5. Flexibla och snabba beslut kring partnerskap

Lundbecks högsta ledning har åtagit sig att utvärdera partnerskap och har utformat en process för att säkerställa ett strukturerat och snabbt beslutsfattande vid utvärdering av nya partnerskapsmöjligheter.

För mer information klicka på följande länkar till vår internationella hemsida. Områden i fokus, vår partnerprocess, hur vi samarbetar, kontakta oss.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se