Lundbeck policy för kommunikation

Lundbeck är av ett av de helintegrerade läkemedelsföretagen i världen som fokuserar endast på behandling av psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

Kommunikationspolicy

Det är vår vision att sträva efter ett globalt ledarskap inom psykiatri och neurologi genom att förbättra livet för patienter.

Vi är övertygade om att förtroendet mellan Lundbeck och våra intressenter är en grundläggande pelare i företagets framgång och framtida utveckling. Vi tror också att förtroende byggs på kommunikation och vilja till dialog.

Vi vill engagera oss i en öppen, konstruktiv och fortlöpande dialog med våra intressenter som bygger på jämlikhet och ömsesidig respekt.

Vi uppmuntrar våra intressenter att engagera sig i Lundbecks aktiviteter och därigenom få en klar förståelse för Lundbecks vision, principer, strategi och prestation.

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se