Lundbeck w Polsce

Lundbeck Poland Sp. z o.o.

Publikacja danych

Dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce.

2017

Raport w języku polskim

Report in English


2016

Raport w języku polskim

Report in English


2015

Raport w języku polskim

Report in English


Nota metodologiczna

Methodological note


ORGANIZACJE PACJENTÓW

Zgodnie z wymogami "Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym firma Lundbeck Poland udzieliła wsparcia:

2018

Lp

Nazwa organizacji

Cel wsparcia

Kwota

Waluta

1

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Wsparcie działalności statutowej "Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją"

4920

PLN

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego 

Kodeks Przejrzystości

Lundbeck oczami pacjentów

Sprawdź co o nas mówią nasi pacjenci.

Czytaj więcej
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl