Lundbeck w Polsce

Lundbeck Poland Sp. z o.o.

PUBLIKACJA DANYCH

Zgodnie z wymaganiami Kodeksu Przejrzystości przedstawiamy poniżej dane na temat współpracy firmy Lundbeck Poland Sp. z o.o. z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w Polsce.

2018 - Raport przejrzystości


2017 - Raport przejrzystości


2016 - Raport przejrzystości


2015 - Raport przejrzystości


Nota metodologiczna


 

ORGANIZACJE PACJENTÓW

Zgodnie z wymaganiami "Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego" przedstawiamy wykaz organizacji pacjenckich, którym firma Lundbeck Poland udzieliła wsparcia:

2018

Lp

Nazwa organizacji

Cel wsparcia

Kwota

Waluta

1

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Wsparcie działalności statutowej "Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją"

4 920

PLN

2019

Lp

Nazwa organizacji

Cel wsparcia

Kwota

Waluta

1

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Prowadzenie grup wsparcia dla osób z depresją i ich rodzin darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia

6 150

PLN

 

Lundbeck oczami pacjentów

Sprawdź co o nas mówią nasi pacjenci.

Czytaj więcej
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl