Ebixa®

Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

Vil du vite mer om produktet kan du lese mer på felleskatalogen her

 

Lundbeck WebTV - om demens

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no