Forskning og utvikling

Vår visjon er klar: Vårt mål er å være verdensledende innen psykiatri og nevrologi

Vi vier hele vår innsats i FoU på å utvikle innovative legemidler for behandling av psykiatriske og nevrologiske sykdommer. Vi fokuserer på:

  • Depresjon
  • Schizofreni
  • Alzheimers sykdom
  • Parkinsons sykdom

Lundbeck er et av få farmasøytiske selskaper i verden, som er utelukkende dedikert til behandling av psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

Vår innsats for å forbedre livskvaliteten for dem som lider av psykiatriske og nevrologiske sykdommer har nylig resultert i en vellykket utvikling av en rekke produkter.

Forskning er vårt fundament

Vi erkjenner at den fortsatte veksten i vårt selskap er avhengig av prestasjoner av våre FoU medarbeidere. Innovativ forskning og utvikling er således grunnlaget for vår fremtid. Våre oppgaver i Lundbeck FoU er å oppdage og utvikle nye behandlingsalternativer og å fungere som et kompetansesenter innen psykiatriske og nevrologiske sykdommer og behandling av disse.

Forskning er en livsstil

Lundbeck FoU er kjent verden over for sitt pionerarbeid innen psykiatri. Vi bygger videre på denne styrken innen nevrologi. Som et mellomstort farmasøytisk selskap, deler vi felles verdier i måten vi arbeider på over hele verden og holder fokus på forskning og utvikling.

Vår organisasjon er internasjonal, mens forskningen er lokalisert i København der også vårt hovedkontoret er lokalisert.

Forskning ved Lundbeck er basert på innsatsen til våre tverrfaglige, selvstendige prosjektgrupper, vår interne kompetanse innen psykiatriske og nevrologiske sykdommer, og vår ”state-of-the-art” teknologi. Vi arbeider i nye velutstyrte laboratorier. I hvert enkelt prosjekt integrerer vi vår detaljerte kunnskap innen FoU området med ekspertise i klinisk praksis og terapeutiske behov.

Vår sterke kompetanse gjør Lundbeck til en attraktiv partner, og vi har utstrakt internasjonalt samarbeid med ledende akademiske og institusjonelle forskningsmiljøer og industripartnere.

Respekt for den enkelte

Hos Lundbeck FoU jobber vi sammen som individer mot felles mål. Vi søker hele tiden å utvikle og forbedre våre faglige og personlige ferdigheter og kvalifikasjoner. Dette gir oss muligheten til å fremme karrieremuligheter for den enkelte, samt opprettholde og videreutvikle vår kompetanse som organisasjon. Publisering av våre vitenskapelige resultater er en naturlig del av vår deltakelse som aktive medlemmer i det internasjonale vitenskapelige samfunn.

Tross alt, vår vekst er avhengig av våre dyktige medarbeidere og deres innovative innsats.

 

Bivirkningsrapportering

Lundbecks pipeline

Få en fullstendig oversikt over Lundbecks pipeline

les mer
Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no