Vår kultur

Hva er viktig i Lundbeck? Vår visjon beskriver hva vi jobber for og våre prinsipper styrer våre handlinger.

Visjon

Vår visjon er å bli verdensledende innen psykiatri og nevrologi ved å forbedre livskvaliteten til pasientene.

Våre prinsipper

Våre prinsipper er basert på Lundbeck’s unike kultur og de daglige beslutninger og atferd som gjøres av mennesker i selskapet.

Vi er fokusert - Vi er opptatt av å hjelpe - Vi er ansvarlige

Les mer om våre prinsipper her.

 

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no