Partnerskap med Lundbeck

Partnerskap er en viktig del av Lundbeck sin strategi. Lundbeck arbeider for å oppnå økt verdiskapning av eksisterende samarbeid ved til enhver tid å aktivt forfølge og vurdere nye muligheter.

I løpet av de siste ti årene har vellykkede samarbeidsprosjekter, fra preklinikk til kommersialisering, vært et av de viktigste bidragene til vår posisjon som spesialister i psykiatriske og nevrologiske sykdommer og som eksperter innen nevrovitenskapelig forskning. Betydningen av partnerskap er anerkjent i hele organisasjonen og vi arbeider kontinuerlig med å være den foretrukne partner.

Hvorfor bli samarbeidspartner med Lundbeck?

1. Fullstendig integrert selskap
Lundbeck er et fullt integrert selskap med mer enn 5300 ansatte i 55 land; vi har kjernekompetanse innen forskning, klinisk utvikling, produksjon, markedsføring og salg. Produkter fra partnere er integrert med suksess i vår verdikjede – fra preklinikk til markedsførte produkter.

2. Gode resultater med utvikling av produkter for markedet
De fleste av Lundbecks markedsførte produkter er basert på vellykkede interne innovasjoner og eksterne muligheter for utvikling. Som et resultat av dette, er vi i gang med den største lanseringen i Lundbeck’s historie for å gjøre   legemidler som: Abilify Maintena® og  Brintellix®,  tilgjengelig for mennesker med psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

Bakgrunnen for vår gode pipeline er  ca 1000 dedikerte ansatte innen forskning og utvikling, som er fokusert på psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

3. Kommersiell suksess
Takket være Lundbecks solide globale plattform og tilstedeværelse, har vi skapt kommersiell suksess av våre produkter. Videre markedsfører vi legemidler verden over for behandling av depresjon, schizofreni, Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom.

Suksessen er bygget på en global infrastruktur for salg og markedsføring med ca 3000 ansatte og solide regionale salgsenheter. Vår engasjerte salgsorganisasjon er opptatt av  å bringe behandling ut til pasienter som trenger det.

4. Dedikert til psykiatriske og nevrologiske sykdommer.
Ved å bygge videre på egne nyvinninger og eksterne lisensavtaler kan Lundbeck vise til over 70 års erfaring innen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. Vår forsknings- og utviklingsavdeling og vårt salgsteam er dedikert til psykiatriske og nevrologiske sykdommer, og vi har et solid nettverk blant opinionsledere og spesialister innen psykiatri, nevrologi, samt hos allmennlegene.

Vår strategi er å styrke vår posisjon som et ledende firma innen psykiatriske og nevrologiske sykdommer. Psykiatriske og nevrologiske sykdommer er en av de største globale helseutfordringene: pasientpopulasjonen er forventet å øke de kommende årene, og det er et betydelig udekket medisinsk behov på området.

5. Fleksible, raske beslutningsprosesser vedrørende partnerskap
Lundbeck's konsernledelse er opptatt av å evaluere partnerskap og har utformet en prosess for å sikre strukturert og rask beslutningsprosess i vurderingen av nye mulige partnerskap.

For mer informasjon klikk her

Klikk på disse linkene for mer informasjon om

Les mer på konsernets hjemmesider

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no