Partnerskap med Lundbeck

Partnerskap er en viktig del av Lundbeck sin strategi. Lundbeck jobber for å oppnå økt verdiskapning fra eksisterende samarbeid ved til enhver tid å aktivt søke og vurdere nye muligheter.

I løpet av de siste ti årene har vellykkede samarbeidsprosjekter, fra preklinikk til kommersialisering, vært et av de viktigste bidragene til vår posisjon som spesialister i hjernesykdommer og som eksperter innen nevrovitenskapelig forskning. Betydningen av partnerskap er anerkjent i hele organisasjonen og vi arbeider kontinuerlig med å være den foretrukne partner.

Hvorfor bli samarbeidspartner med Lundbeck?

1. Fullt integrert selskap
Lundbeck er et fullt integrert selskap med mer enn 5000 ansatte i 50 land; vi har kjernekompetanse innen forskning, klinisk utvikling, produksjon, markedsføring og salg. Produkter fra partnere er integrert med suksess i vår verdikjede – fra preklinikk til markedsførte produkter.

2. Gode resultater med utvikling av legemidler for markedet
De fleste av Lundbecks markedsførte legemidler er basert på vellykkede interne innovasjoner og eksterne muligheter for utvikling. Som et resultat av dette, er vi i gang med den største lanseringsinnsatsen i Lundbeck’s historie for å gjøre legemidler som Abilify Maintena® og Brintellix® tilgjengelig for mennesker med hjernesykdommer.

Suksessen til våre legemidler, fra molekyl til markedsført legemiddel, skyldes blant annet ca. 800 dedikerte ansatte innen forskning og utvikling, som fokuserer utelukkende på hjernesykdommer.

3. Kommersiell suksess
Takket være Lundbecks solide globale plattform og tilstedeværelse, har vi skapt kommersiell suksess av våre produkter. Videre markedsfører vi legemidler verden over for behandling av mange hjernesykdommer.

Suksessen er bygget på en global infrastruktur for salg og markedsføring med ca. 2900 ansatte og solide regionale salgsenheter. Vår engasjerte salgsorganisasjon er opptatt av å bringe behandling ut til pasienter som trenger det.

4. Dedikert til hjernesykdommer.
Ved å bygge videre på egne nyvinninger og eksterne lisensavtaler kan Lundbeck vise til over 70 års erfaring innen psykiatri og nevrologi. Vår forsknings- og utviklingsavdeling og vårt salgsteam er dedikert til hjernesykdommer, og vi har et solid nettverk blant opinionsledere og spesialister innen psykiatri, nevrologi, samt hos allmennlegene.

Vår strategi er å ekspandere og investere for å vokse. Vi vil bygge på vår arv og ekspertise innen nevroforskning, utvide vårt fokus innen hjernesykdommer, og aksellerere innovasjon for at Lundbeck skal vokse. Ved å aksellere vår innsats i å søke ekstern innovasjon for å supplere vår egen, vil vi utvide vår pipeline og komme opp med legemidler som potensielt vil transformere behandling og gi nye kommersielle muligheter. Hjernesykdommer er en av de største globale helseutfordringene: pasientpopulasjonen er forventet å øke de kommende årene, og det er et betydelig udekket medisinsk behov på området.

5. Fleksible, raske beslutningsprosesser vedrørende partnerskap
Lundbeck's konsernledelse er opptatt av å evaluere partnerskap og har utformet en prosess for å sikre strukturert og rask beslutningsprosess i vurderingen av nye mulige partnerskap.

For mer informasjon klikk her

Klikk på disse linkene for mer informasjon om

Les mer på konsernets hjemmesider

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no