Kommunikasjonspolitikk

Lundbeck er dedikert til å gjøre det rette, og vil opprettholde en høy etisk standard, noe som betyr at vi skal kommunisere og samhandle med våre aksjonærer med integritet og ansvar.

Lundbeck er en av få fullt integrerte farmasøytiske selskaper i verden som fokuserer utelukkende på behandling av psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

Vår visjon er å strekke seg etter globalt lederskap innen psykiatri og nevrologi ved å forbedre livet til pasientene.

Vi mener bestemt at tillit mellom Lundbeck og våre aksjonærer er et viktig fundament for firmaets suksess og fremtidige utvikling. Vi mener også at tillit er bygd på kommunikasjon og vilje til engasjement gjennom dialog.

Vi ønsker å engasjere oss gjennom en åpen, konstruktiv og kontinuerlig dialog med våre aksjonærer basert på likeverd og gjensidig respekt.

Vi oppfordrer våre aksjonærer til interesse for Lundbeck's aktiviteter og å få en klar forståelse av Lundbeck's visjon, prinsipper, strategi og ytelse.

 

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no