Επικοινωνιακή Πολιτική της Lundbeck

Η Lundbeck θέλει να έχει έναν ανοικτό, εποικοδομητικό και συνεχή διάλογο με τους συμμετόχους της, με βάση την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ο σκοπός μας είναι ξεκάθαρος: Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην αποκατάσταση της υγείας του εγκεφάλου, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να είναι ο καλύτερός του εαυτός.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Lundbeck και των συμμετόχων της, αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας και της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρείας. Πιστεύουμε επίσης ότι η εμπιστοσύνη βασίζεται στην επικοινωνία και την προθυμία συμμετοχής σε διάλογο.

Θέλουμε να έχουμε έναν ανοιχτό, εποικοδομητικό και συνεχή διάλογο με τους συμμετόχους μας, με βάση την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ενθαρρύνουμε τους συμμετόχους μας να δείξουν ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της Lundbeck και να κατανοήσουν σαφώς τον σκοπό, τις αρχές, τη στρατηγική και την απόδοση της Lundbeck.

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr