Έρευνα κι ανάπτυξη (Ε&Α)

Αφιερώνουμε τις προσπάθειές μας για έρευνα και ανάπτυξη, με βάση την εσωτερική και την εξωτερική καινοτομία, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων φαρμάκων με διαφορετικές ενδείξεις για την θεραπεία των ασθενειών του εγκεφάλου.

Υποκείμενη βιολογία ασθενειών

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (Ε & Α) της Lundbeck αποσκοπεί στο να παρέχει τη δυνατότητα ανακάλυψης και ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών μορίων, στοχεύοντας τους υποκείμενους μηχανισμούς των νοσημάτων του εγκεφάλου. Αυτό απαιτεί ευρεία έρευνα στη βιολογία και στους μηχανισμούς των ασθενειών, καθώς επίσης και βελτιωμένη κατανόηση των ερευνητικών στόχων και κλινικών αποτελεσμάτων. Κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, έχουμε οικοδομήσει μια ευρεία και γερή πλατφόρμα στην ψυχιατρική και τη νευροεκφύλιση που μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε μικρά μόρια, αντισώματα και εμβόλια για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τα συμπτώματα και πιθανώς να μεταβάλλουν και την πορεία της νόσου.

Στρατηγικές συνεργασίες

Η εκτενής εμπειρία και η συνεχής εργασία της Lundbeck για τις ασθένειες του εγκεφάλου, μας παρέχει ένα δυνατό παγκόσμιο δίκτυο στην έρευνα των νευροεπιστημών, σε προκλινικό και κλινικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο για εμάς να διατηρήσουμε τις ισχυρές ερευνητικές δυνατότητές μας εσωτερικά και να χτίσουμε εξωτερικές συνεργασίες για να ενισχύσουμε τις εσωτερικές μας ικανότητες, εκμεταλλευόμενοι τις αυξημένες ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.

Μαζί με άλλες εταιρείες και πανεπιστήμια, η Lundbeck εμπλέκεται σε προσπάθειες με στόχο την ανακάλυψη μορίων και βιοδεικτών για τις ασθένειες του εγκεφάλου. Αξιόπιστοι βιοδείκτες είναι γνωστοί μέχρι ένα βαθμό. Η μεγαλύτερη πρόοδος έχει γίνει σε νευρολογικές ασθένειες, όπως η νόσος Alzheimer και η νόσος Parkinson, αλλά λιγότερο σε ψυχιατρικές διαταραχές. Καμία εργαστηριακή δοκιμασία ή σπινθηρογράφημα του εγκεφάλου δεν μπορεί ακόμα να ξεχωρίσει εάν κάποιος έχει π.χ. κατάθλιψη ή διπολική διαταραχή. Με αξιόπιστους βιοδείκτες θα βελτιωνόταν σημαντικά η πρόβλεψη ότι ένα νέο υποψήφιο φάρμακο θα αλληλεπιδράσει με το στόχο του και πιθανά θα εμπλακεί στην πρόγνωση της νόσου.  Αυτό επομένως θα μείωνε τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των νέων χημικών μορίων (New Chemical Entities, NCEs) κατά τα στάδια της κλινικής ανάπτυξης σκευασμάτων για τις νόσους του εγκεφάλου.  

Η Lundbeck επίσης συνεργάστηκε με την εταιρεία γενετικών μελετών 23andMe, Inc. και το ινστιτούτο The Milken Institute σε μια μεγάλης κλίμακας νέα μελέτη για να αυξήσει την κατανόηση των υποκείμενων αιτιών της Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής (ΜΚΔ) και της διπολικής κατάθλιψης.  Αυτή η μελέτη επιπλέον διερευνά πως αυτές οι ασθένειες και οι εγκεφαλικές λειτουργίες όπως η προσοχή και η λήψη αποφάσεων σχετίζονται με τη γενετική.

Ακόμη ένα παράδειγμα είναι η συμμετοχή μας στη συνεργασία RADAR-CNS με στόχο την ανάπτυξη νέων τρόπων παρακολούθησης ασθενειών όπως η ΜΚΔ, η επιληψία και η πολλαπλή σκλήρυνση, χρησιμοποιώντας συσκευές που μπορούν να φορεθούν και τεχνολογία έξυπνων κινητών. Τόσο ευρέως διαθέσιμες συσκευές μπορούν να περιγράψουν την παρούσα κατάσταση του ασθενούς, από μακριά, σε επίπεδα υψηλής λεπτομέρειας που παλαιότερα δεν επιτυγχάνονταν.

Διαβάστε περισσότερα για τις συνεργασίες της Lundbeck

Μελλοντική πλατφόρμα

Η στρατηγική Ε&Α παρέχει μια μελλοντική πλατφόρμα από την οποία η Lundbeck μπορεί να ανακαλύψει και να αναπτύξει φάρμακα με ξεκάθαρα επιβεβαιωμένη επίδραση σε βιολογικά καθορισμένες ομάδες ασθενών. Αυτή δεν βασίζεται στο ελάχιστο στη ψηφιακή προσέγγισή μας για να βελτιστοποιήσουμε τη θεραπεία των ασθενειών του εγκεφάλου. Αναμένεται ότι η ζήτηση αυτών των νέων τύπων σκευασμάτων από την κοινωνία θα αυξηθεί.

Πρόσφατα, παρόλα αυτά, μεγάλης κλίμακας ανάλυση μεταθανάτιου υλικού από εγκεφάλους αποκάλυψε χαρακτηριστικά μοριακά ίχνη σε άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές*. Διεθνής ερευνητική ομάδα ανέφερε ότι πέντε σημαντικές ψυχιατρικές διαταραχές έχουν μοτίβα γονιδιακής δράσης που συχνά αλληλοεπικαλύπτονται, αλλά επίσης μπορεί και να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη νόσο και παράλληλα με μη αναμενόμενους τρόπους. Τα ευρήματα μπορεί κάποια μέρα να οδηγήσουν σε διαγνωστικές δοκιμασίες και νέες θεραπείες.    

Η οργάνωση της Ε&Α στη Lundbeck

Ως μια μεσαίου μεγέθους φαρμακευτική εταιρεία, μοιραζόμαστε κοινές αξίες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε όλον τον κόσμο και διατηρούμε μια σαφή εστίαση στη στρατηγική Ε&Α μας. Η έρευνα στη Lundbeck βασίζεται στις προσπάθειες των διεπιστημονικών ομάδων έργου, στην εσωτερική τεχνογνωσία μας στον τομέα των ασθενειών του εγκεφάλου και στις υπερσύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Εργαζόμαστε σε νέα, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια. Σε κάθε ομάδα έργου, ενσωματώνουμε τις προηγμένες γνώσεις μας σε τομείς Ε&Α με την εμπειρία μας στις κλινικές πρακτικές και τις θεραπευτικές ανάγκες.

Παγκόσμια παρουσία

Η οργάνωση Ε&Α Της Lundbeck είναι διεθνής και αποτελείται από πάνω από 800 μέλη του προσωπικού που ασχολούνται αποκλειστικά με την έρευνα και την ανάπτυξη. Το τμήμα έρευνας εδρεύει στην Κοπεγχάγη, Δανία . Τα κεντρικά γραφεία ανάπτυξης βρίσκονται επίσης  στην Κοπεγχάγη, Δανία, με το προσωπικό που ασχολείται με την  κλινική έρευνα και το ρυθμιστικό πλαίσιο να εξαπλώνεται  σε όλο τον κόσμο.

Σεβασμός στο άτομο

Στην Ε&Α της Lundbeck, εργαζόμαστε μαζί ως άτομα για την επίτευξη κοινών στόχων. Επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιστημονικές και προσωπικές δεξιότητες και τα προσόντα μας. Αυτό μας επιτρέπει να προωθούμε τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας για το άτομο, καθώς και να διατηρούμε και να αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας ως οργανισμός. Η δημοσίευση των επιστημονικών αποτελεσμάτων μας αποτελεί ένα προφανές κομμάτι της συμμετοχής μας ως ενεργά μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Μετάβαση στον κατάλογο των εκδόσεών μας

Ανάπτυξη ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος

 New product development

Αριθ. μορίων / Αριθ. ασθενών

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία ανάπτυξης.

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr