Partnerství se společností Lundbeck

Partnerství jsou pro společnost Lundbeck důležitou součástí strategie. Společnost Lundbeck usiluje o zhodnocení stávajících partnerství. Neustále aktivně hledá a vyhodnocuje nové příležitosti.

V průběhu uplynulého desetiletí byla úspěšná partnerství v oblasti preklinické až po komerční jedním z hlavních příspěvků k postavení společnosti Lundbeck jako odborníka v onemocněních mozku a experta v neurovědách. Význam partnerství je uznáván napříč celou organizací a záleží nám na tom, abychom stále byli partnerem, pro kterého je správné se rozhodnout.

Proč být partnerem se společností Lundbeck?

1. Plně integrovaná společnost
Lundbeck je plně integrovaná společnost s přibližně 5 000 zaměstnanci ve více než 50 zemích. Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní zejména v oblasti výzkumu, klinického vývoje, výroby, marketingu a prodeje. Přípravky od preklinického stádia vývoje až po již uvedené do praxe, které vzešly z partnerství, se úspěšně začlenily do našeho portfolia.

2. Dosavadní úspěšný vývoj přípravků určených pro uvedení na trh
Většina přípravků společnosti Lundbeck v současné době dodávaných na trh vychází z úspěšných interních inovací i externích preklinických a klinických zdrojů. Patří sem celosvětové uvedení přípravků pro pacienty s onemocněním mozku: Abilify Maintena®, Brintellix® and Rexulti®.

Za úspěšným vývojem přípravků od syntézy molekuly až k bezpečnému uvedení do praxe stojí okolo 800 oddaných zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, kteří se plně soustředí na onemocnění mozku.

3. Dosavadní komerční úspěchy
Díky silné základně společnosti Lundbeck a globálnímu zastoupení jsme zajistili našim přípravkům komerční úspěch. V mnoha zemích světa nabízíme přípravky pro léčbu četných mozkových chorob.

Tento úspěch je založen na rozsáhlé celosvětové prodejní a marketingové infrastruktuře tvořené přibližně 2 900 zaměstnanci a na silném tržním postavení v regionech. Naše odpovědná prodejní organizace se věnuje tomu, abychom dostali léčbu až k pacientům, kteří ji potřebují.

4. Zaměření na poruchy činnosti mozku
Společnost Lundbeck, která staví na vlastních inovacích i externích licenčních smlouvách, má více než sedmdesátileté zkušenosti v oblasti psychiatrie a neurologie. Náš tým ve výzkumu a vývoji i obchodní týmy působí v oblasti onemocnění mozku. Máme silnou síť propojující přední osobnosti a odborníky nejen v psychiatrii a neurologii, ale též v praktickém lékařství.

Naší strategií je investovat do růstu a dále se rozvíjet. Stavíme na naši tradici a zkušenostech v neurovědách. Rozšiřujeme naši působnost v onemocněních mozku a zrychlujeme zavádění inovačních přístupů. Posilujeme naši snahu ve vyhledávání externích inovací, abychom je zařadili k našim vlastním projektům. Nadále hodláme vytvářet nové léčebné možnosti a setrvalé obchodní příležitosti. Onemocnění mozku patří mezi celosvětově nejvíce zatěžující. V nadcházejících letech se očekává nárůst počtu pacientů. V této oblasti existují podstatná a dosud nenaplněná zdravotní očekávání.

5. Flexibilní a rychlé rozhodování ohledně partnerství
Vedení společnosti Lundbeck průběžně posuzuje možnosti partnerství. Byl spuštěn proces zajišťující strukturované a rychlé rozhodování při vyhodnocování nových příležitostí k partnerství.

Na těchto odkazech naleznete více podrobností:  Oblasti našeho zájmu, Proces vytvoření partnerství, Spolupráce s námi a Kontaktujte nás.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz