Historie

Historie společnosti Lundbeck od roku 1915 po současnost

2005-2013

Globální působnost
V roce 2009 Lundbeck akvizicí Ovation Pharmaceuticals Inc. získává vlastní zastoupení v USA, kde je celosvětově největší farmaceutický trh. Lundbeck také uskutečňuje akvizici Elaiapharm ve Francii a zvyšuje tím výrobní kapacitu. Na trh v USA je uveden přípravek Sabril® pro léčbu epilepsie.

V roce 2011 Lundbeck uvádí přípravek Saphris®/Sycrest® pro léčbu schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. Je vybudováno nové středisko výzkumu v Číně a dosaženo dohody s japonskou společností Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. o vývoji inovativních léčivých látek zaměřených na léčbu psychiatrických onemocnění.

S uvedením přípravku Onfi® se pacientům se syndromem Lennox-Gastaut v USA otevírají nové možnosti léčby. Na konci roku 2013 zaměstnává Lundbeck přibližně 6000 pracovníků v 57 zemích.

V roce 2013 vstupuje Lundbeck v Evropě do nové terapeutické oblasti uvedením přípravku Selincro® pro léčbu závislosti na alkoholu. Pro léčbu schizofrenie byl na trh v USA uveden přípravek Abilify MaintenaTM.

Na začátku roku 2014, byl na trh v USA uveden přípravek Brintellix® pro léčbu deprese.

1990-2004

Rozšiřování trhů – úspěch přípravku Cipralex®/Lexapro®
Díky úspěšnému uvedení přípravku Cipramil® a Cipralex®/Lexapro® pro léčbu deprese dochází v 90. letech k rychlému rozšiřování trhů. Přípravek Cipralex®/Lexapro® byl zaregistrován ve více než 100 zemích a představoval největší podíl v obchodních operacích společnosti. Přípravek Cipramil® byl zaregistrován ve více než 70 zemích.

K zajištění setrvalého úspěšného rozvoje, rozšířil Lundbeck svou činnost ve výzkumu a uzavřel licenční dohody o přípravcích jiných farmaceutických firem. Lundbeck tak mohl uvádět na trh nové přípravky i v době vypršení patentové ochrany stávajících přípravků.

V roce 2003 Lundbeck provedl akvizici americké výzkumné společnosti Synaptic, čímž získal výzkumnou základnu v USA.

1975-1989

Lundbeck definuje CNS jako primární oblast zájmu
Po 60 letech růstu a rozvoje založeného na široké paletě výrobků se Lundbeck rozhodl na konci 70. let ukončit zprostředkovatelskou činnost a výrobu kosmetiky. Společnost se bude nadále zaměřovat na vývoj léčivých látek a jejich uvádění na trh.

Na konci 80. let Lundbeck provedl další zpřesňující strategické rozhodnutí. Lundbeck zaměří své úsilí na vývoj, výrobu a prodej léčivých přípravků pro léčbu onemocnění mozku.

1960-1974

Lundbeck se stává mezinárodní společností
Úspěch přípravku Truxal® pro léčbu schizofrenie vyvolal potřebu zvýšení výrobní kapacity. V roce 1961 Lundbeck koupil bývalou mlékárnu v dánském Lumsasu a zahájil zde výrobu léčivých látek. Mezi lety 1960 a 1970 se počet zaměstnanců zdvojnásobil na 680, z nichž přibližně 100 byla zaměstnána v zahraničí. Lundbeck se stal mezinárodní společností.

1945-1959

Lundbeck vytváří odborné zázemí
Po 2. světové válce roste úsilí vložené do výzkumné činnosti na vývoji léků, které později Lundbeck proslaví celosvětově. V roce 1954 vytváří Greta Lundbeck, vdova po zakladateli společnosti Lundbeck, nadaci Lundbeck za účelem zajištění rozvoje obchodní činnosti a k finanční podpoře vědeckých záměrů ke zvládání nemocí.

1930-1944

Rozšiřování výroby a výzkumu
Ve 30. letech Lundbeck zahájil výrobu a balení léků v Dánsku. K zajištění dostatečné výrobní kapacity se společnost přestěhovala na předměstí Kodaně, do Valby, kde je dodnes její sídlo.
Hans Lundbeck zemřel v roce 1943 a byl zaměstnán Poul Viggo Petersen, aby položil základy pro farmaceutický výzkum. Díky jeho úsilí byl Lundbeck schopný nalézt příležitost v dosud málo obsazeném trhu s psychofarmaky.

1915-1929

Dánská obchodní společnost
Hans Lundbeck založil svou agenturu 14. srpna 1915. Tehdy se zabývala vším přes strojní zařízení, oplatky, konfekčním zbožím, sladidly, vybavením pro kina, fotoaparáty a fotografickými papíry, hliníkovými fóliemi až po půjčování vysavačů. Zpočátku měla statut obchodní společnosti, od poloviny 20. let se zabývá též farmaceutickými přípravky. V roce 1924 byl zaměstnán Eduard Goldschmidt, který se zaměřuje na smlouvy o léčivých přípravcích. Portfolio je obohaceno o čípky, léky proti bolesti, kolínské vody a krémy.

Poznámka: Ne všechny přípravky jsou dostupné ve všech zemích.

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz