Fakta a zázemí

Získejte rychlý přehled o společnosti Lundbeck a naší činnosti.

Budova Lundbeck

O společnosti Lundbeck
Lundbeck je globální farmaceutická společnost, která své úsilí věnuje zlepšování kvality života těch, kteří trpí psychiatrickými a neurologickými poruchami. Za tímto účelem se Lundbeck celosvětově zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, marketingem a prodejem léčivých přípravků, které se zaměřují na nemoci v oblasti psychiatrie a neurologie.

Více informací o společnosti Lundbeck

Onemocnění mozku
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije na celém světě více než 700 milionů lidí s mozkovým onemocněním. Jedná se o vážná a život ohrožující onemocnění, která mají dopady na kvalitu života pacientů i jejich blízkých.

Jelikož tyto choroby s sebou přinášejí také značné socioekonomické náklady, je v zájmu celého lidského společenství vyvíjet nová a inovativní léčiva. Za posledních 50 let způsobily nové léčivé přípravky revoluci v možnostech léčby, stále však existuje mnoho nenaplněných potřeb ohledně nových a inovativních způsobů léčby.

Více informací z oblasti nemocí

Výzkum a vývoj
Zaměření na výzkum a vývoj je nejdůležitějším pilířem v úsilí zlepšovat léčebné možnosti u lidí s onemocněním mozku. Jsme odborníky v naší oblasti, disponujeme náležitě vybavenou výzkumnou základnou v Dánsku. Více než 800 našich zaměstnanců pracuje ve výzkumu a vývoji. Úzce spolupracujeme se strategickými partnery z celého světa, abychom zajistili nejlepší možné podklady pro vývoj nových přístupů k léčbě.

Více informací o léčivech ve vývoji

Léčivé přípravky
Společnost Lundbeck uvádí na trh řadu rozmanitých léčivých přípravků k léčbě poruch mozkové činnosti. Mezi přípravky zavedené do praxe v poslední době patří Rexulti® (deprese a schizofrenie), Brintellix® (deprese) a Abilify Maintena® (schizofrenie).

Přehled všech našich léčivých přípravků

Základní údaje
Společnost Lundbeck zaměstnává celosvětově přibližně 5 000 lidí. Máme zaměstnance ve více než 50 zemích a naše přípravky jsou registrovány ve více než 100 zemích. Máme výzkumnou základnu v Dánsku, výrobní kapacity v Dánsku, Francii a Itálii. V roce 2018 dosáhla společnost Lundbeck tržeb ve výši přibližně 18,1 miliard dánských korun.

Další základní údaje

Vedení společnosti
Výkonné šestičlenné vedení společnosti řídí Deborah Dunsire, prezidentka a výkonná ředitelka (CEO).

Více informací o vedení společnosti

Údaje o trhu
V roce 2018 pocházelo 17 % našich příjmů z Evropy, 63 % ze Severní Ameriky a 20 % z oblasti mezinárodních trhů.

Podrobnosti o trhu

Historie
Společnost Lundbeck založil v roce 1915 Hans Lundbeck jako obchodní společnost. Od té doby prošla značným vývojem a růstem. Dnes patříme mezi největší společnosti v Dánsku. Během uplynulého století se léčily miliony lidí našimi přípravky. Je složité i náročné vyvíjet a vylepšovat léčbu mozkových onemocnění, přesto se držíme našeho zaměření, abychom zajistili lepší život pro nemocné s těmito chorobami.

Více informací o historii naší společnosti

Vlastnictví
Od roku 1999 jsou akcie společnosti Lundbeck kótovány na kodaňské burze. Nadace Lundbeck, která každoročně rozděluje na různé výzkumné granty více než 500 milionů dánských korun, vlastní zhruba 70 % akcií společnosti Lundbeck. Zbylých 30 % akcií je obchodováno na burze.

Více informací o akciích a vlastnictví 

Cookie Policy
Opouštíte stránky Lundbeck.cz