Научноизследователска дейност

Научноизследователските усилия на Лундбек са посветени на създаването на нови и иновативни фармацевтични продукти за лечението на заболявания на мозъка. Чрез инвестиции и упоритост ние се стремим да създадем най-добрите лечения за пациентите.

Научните изследвания са нашата основа
Лундбек е единствената в света напълно интегрирана фармацевтична компания, посветена единствено на лечението на заболявания на мозъка. Посветили сме всичките си научноизследователски усилия на разработването на иновативни лекарства за лечение на редица психични и неврологични заболявания. Нашите изследователски проекти са фокусирани върху:

• Болестта на Алцхаймер
• Депресия 
• Болестта на Паркинсон
• Шизофрения
 

Прочетете повече за заболяванията

Биология на заболяванията
Научноизследователската стратегия на Лундбек е насочена към това да се даде възможност за откритие и разработка на нови фармацевтични продукти насочени към механизма, залегнал в основата на заболяванията на мозъка. Този подход ни позволява да лекуваме по-ефективно симптомите и потенциално да променим хода на заболяванията. Стратегията изисква задълбочени изследвания на мозъка и биологията и механизмите на заболяванията на мозъка, както и по-добро разбиране на целите на научните изследвания и клиничните резултати.

Стратегически партньорства
От съществено значение за научноизследователската стратегия е Лундбек да поддържа силни вътрешни научоизследователски възможности с цел да изгради оптимална мрежа и партньорства. Ние ще продължим да изграждаме външни съюзи, за да допълним нашите вътрешни способности, като се възползваме от увеличените възможности, които ни предоставят иновативните технологии. Структурата на нашите партньорства ни позволява да извършваме обширна съвместна работа по продукти в процес на разработка, и по-специално нашите партньорства с Takeda Pharmaceutical Co., Limited и Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Това позволява на Лундбек да има повече съвместни проекти в процес на разработка, като инвестира значително повече от колкото е директно налично от нашите научноизследователски ресурси.

Бъдеща платформа
Нашата научноизследователска стратегия ще осигури бъдеща платформа, от която Лундбек може да открие и разработи лекарства с ясно документиран ефект върху биологически определени групи пациенти. Очаква се, че нуждата на обществото от такъв нов тип лекарства ще се увеличи. По настоящем Лундбек реинвестира приблизително 20% от приходите си годишно в научоизследователска дейност.

Вижте нашите продукти в процес на разработка

Нашата научноизследователска организация
Като средна по размер фармацевтична компания, ние споделяме общи ценности за начина по който работим по целия свят и поддържаме ясен фокус за нашата научноизследователска стратегия. Научните изследвания в Лундбек се основават на усилията на мултидисциплинарни екипи, разпределени по проекти, на нашия фирмен опит в областта на заболяванията на мозъка и на нашите най-модерни технологии. Работим в нови, добре оборудвани лаборатории. Във всеки екип интегрираме научните ни постижения и експертния ни опит в клиничните практики и терапевтичните нужди.

Глобално присъствие
Нашата научноизследователска оорганизация е международна и се състои от 800 отдадени изследователи. Научноизследователските ни отдели се намират в Копенхаген, Дания. Централата за научни разработки също се намира в Копенхаген, Дания със служители по целия свят, които отговарят за клиничните изпитвания и регулаторните дейности.

Зачитане на индивида
В научноизследователските отдели на Лундбек работим самостоятелно, но и заедно, за постигане на общите цели. Стремим се непрекъснато да развиваме и да подобряваме нашите научни и персонални умения и квалификация. Това ни позволява както да даваме възможности за индивидуално развитие, така и да поддържаме и развиваме нашите силни страни като организация. Публикуването на научните ни резултати е естествена част от членството ни в международното научно общество.

Вижте списъка с нашите публикации

Разработка на нов фармацевтичен продукт

Брой молекули/брой пациенти

Прочетете повече за процеса на разработка


 

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com