Нашата култура

Визия

Нашата визия е да станем световен лидер в психиатрията и неврологията.

Мисия

Нашата мисия е да подобрим качеството на живот на хората, страдащи от психични и неврологични заболявания.

Ценности

Изобретателни – Осмели се да бъдеш различен

„Изобретателни” подчертава необходимостта да се осмелиш да бъдеш различен. В Лундбек вярваме в това да си отворен за нови знания и алтернативни решения. Това е основополагащо в ценностната система на Лундбек и се отнася за целия процес от научноизследователската работа до производството, маркетинга и продажбите.

Напористи – Никога не се предавай

„Напористи” се основава на дългогодишната традиция никога да не се отказваме. Лундбек е срещала пречки – и ще ги среща отново – в усилията си да открие нови лечения за заболяванията на ЦНС.

Отговорни – Направи това, което трябва

„Отговорни” означава, че от служителите на Лундбек се очаква да постъпват етично и да се отнасят отговорно към колегите, околната среда и обществото.

Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com