Комуникации

Лундбек е единствената напълно интегрирана фармацевтична компания в света, която се фокусира върху лечението на психични и неврологични заболявания.

 

Комуникации

Нашата визия е да станем световен лидер в областта, в която работим и така да подобрим качеството на живот на хората, страдащи от психични и неврологични заболявания.

Ние твърдо вярваме, че доверието между нас и нашите партньори е основополагащо за успеха на компанията и бъдещото й развитие. Ние вярваме, че доверието се гради на основата на общуване и желание за диалог.

Ние искаме да сме в открит, конструктивен и непрекъснат диалог с нашите партньори, основан на равнопоставеност и взаимно уважение.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com