Научноизследователска дейност

Насочваме научноизследователските си усилия чрез собствени и външни иновации, към създаването на нови иновативни лекарства при редица показания за лечение на мозъчни заболявания.

Биология на заболяванията

Научноизследователската дейност на Лундбек е насочена към създаване на възможност за откриване и разработване на нови фармацевтични продукти, насочени към механизма, който е в основата на мозъчните заболявания. Това изисква задълбочени проучвания на биологията и механизмите на заболяванията, както и по-добро разбиране на целите на научните изследвания и клиничните резултати. През годините изградихме широка и устойчива платформа в областта на психиатрията и невродегенеративните заболявания, която ни позволява да използваме малки молекули, антитела и ваксини в разработването на нови лекарства, които могат по-ефективно да повлияват симптомите и потенциално да променят хода на заболяванията. 

Стратегически партньорства
Благодарение на дългогодишния си опит и продължителната работа в областта на мозъчните заболявания Лундбек разполага със силна глобална мрежа в предклиничната и клинична изследователска дейност в областта на невронауката. За нас е от съществено значение да поддържаме силен собствения ни научноизследователски капацитет и дасъздаваме партньорства извън компанията, допълващи нашите собствени способности, като се възползваме от увеличените възможности, които иновативните технологии ни предоставят.

Заедно с други компании и академични кръгове Лундбек участва в дейности за откриване на молекули и биомаркери в областта на мозъчните заболявания. Надеждните биомаркери не са познати напълно. Най-голям напредък е постигнат при неврологичните заболявания, като болестта на Алцхаймеи и болестта на Паркинсон, и по-малко при психичните нарушения. Все още няма кръвен тест, нито образно изследване на мозъка, с което може да се определи дали човек страда например от депресия или от биполярно разстройство. С надеждни биомаркери значително ще се подобри оценката на вероятността дадено ново лекарство да взаимодейства със своя таргет и потенциално да възпрепятства прогресията на заболяването. По този начин ще спаднат високите нива на отпадане на нови химични единици (NCE) в клиничните проучвания при мозъчни заболявания.

Лундбек освен това се присъедини към компанията за персонални генетични изследвания 23andMe, Inc.и мозъчния тръст The Milken Institute в мащабно ново проучване с цел обогатяване на информацията за причинителите на голямото депресивно разстройство (ГДР) и биополярната депресия. Проучването освен това изследва връзката на тези заболявания и мозъчните функции, като внимание и вземане на решения, с генетиката.

Друг пример е участието ни в съвместния проект RADAR-CNS с цел разработване на нови начини за проследяване на заболявания, като ГДР, епилепсия и множествена склероза с помощта на преносими устройства и смартфони. Подобни широко достъпни уреди могат да показват актуалното състояние на пациента от разстояние, с непостижима досега детайлност.

 

Бъдеща платформа

Нашата научноизследователска стратегия осигурява бъдеща платформа, от която Лундбек може да открие и разработи лекарства с ясно документиран ефект върху биологически определени групи пациенти. Тя освен това е основана на нашия дигитален подход към оптимизиране на лечението на мозъчните заболявания. Очаква се, че нуждата на обществото от такъв нов тип лекарства ще се увеличи. 

Наскоро обаче в мащабно проучване на мозъци след смъртта се установи наличието на отличителни молекулни следи при хора с психични заболявания*. Международен екип от изследователи докладва, че при пет големи психични заболявания се наблюдават модели на генна активност, които често се припокриват, но също така показват специфични за заболяването - и понякога парадоксални - различия. Възможно е един ден тези открития да доведат до разработване на диагностични изследвания и новаторски терапии.

Нашата научноизследователска организация
Като средна по размер фармацевтична компания, ние споделяме общи ценности за начина по който работим по целия свят и поддържаме ясен фокус за нашата научноизследователска стратегия. Научните изследвания в Лундбек се основават на усилията на мултидисциплинарни екипи, разпределени по проекти, на нашия фирмен опит в областта на заболяванията на мозъка и на нашите най-модерни технологии. Работим в нови, добре оборудвани лаборатории. Във всеки екип интегрираме научните ни постижения и експертния ни опит в клиничните практики и терапевтичните нужди.

Глобално присъствие
Нашата научноизследователска оорганизация е международна и се състои от 800 отдадени изследователи. Научноизследователските ни отдели се намират в Копенхаген, Дания. Централата за научни разработки също се намира в Копенхаген, Дания със служители по целия свят, които отговарят за клиничните изпитвания и регулаторните дейности.

Зачитане на индивида
В научноизследователските отдели на Лундбек работим самостоятелно, но и заедно, за постигане на общите цели. Стремим се непрекъснато да развиваме и да подобряваме нашите научни и персонални умения и квалификация. Това ни позволява както да даваме възможности за индивидуално развитие, така и да поддържаме и развиваме нашите силни страни като организация. Публикуването на научните ни резултати е естествена част от членството ни в международното научно общество.

Вижте списъка с нашите публикации

Разработка на нов фармацевтичен продукт

Брой молекули/брой пациенти

Прочетете повече за процеса на разработка

*Gandal et al., Science 359,693-697, 2018


 

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com