Progress in Mind

Повече от 700 милиона човека по света са засегнати от заболявания на мозъка – това се равнява на 13% от глобалното бреме на заболяванията[1].

Progress in Mind е инициатива на Лундбек посветена на глобалното бреме на заболяванията на мозъка.

Нашата основа за успех
Заболяванията на мозъка са световен здравен проблем. Чрез подобряване на лечението и непрекъснат фокус върху непосрещнатите нужди на пациентите, ние искаме да насочим вниманието към проблема и да предизвикаме по-широка осведоменост за това колко голямо икономическо и социално бреме представляват заболяванията на мозъка.
С уникалната ни позиция на специалисти в заболяванията на мозъка, искаме да повишим информираността за заболяванията и да поставим на дневен ред в международен план по-широкото приемане на пациентите и увеличаването на възможностите за по-добро лечение.

Нашата ангажираност
Успехът за хората по света живеещи със заболявания на мозъка изисква многостранен подход. Първо и най-важно е да продължим да разработваме нови и усъвършенствани лекарства и да продължим да сме фокусирани върху пациента, за да гарантираме, че той или тя ще възвърне способностите си. Но също така работим, за да подкрепим нашата мисия от още две основни посоки: Ние насърчаваме по-голяма подкрепа на засегнатите семейства и сме обществено ангажирани за създаване на по-широк социален прием на пациентите.

 [1]

http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf

За да повишим осведомеността и предотвратим заклеймяването, ние използваме гласа си на специалисти в областта на заболяванията на мозъка и споделяме нашите познания за многото непосрещнати нужди при лечението на заболяванията на мозъка. Ние достигаме до професионалните и пациентски общности, за да предложим обучение за заболяванията и програми в помощ на здравните специалисти, пациентите и техните семейства. Нашето световно присъствие ни позволява да дадем възможност на успешните, местни инициативи да пътуват по света и да донесат промяна за пациентите навсякъде.

 

 

Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com