Партньорство с Лундбек

Партньорствата са ключова стратегическа цел за Лундбек. Тази цел е постижима чрез извличане на още по-голяма полза от настоящите ни партньорства и чрез активно търсене и оценка на нови възможности по всяко време.

През последното десетилетие, успешните партньорства от предклинични проучвания до търговска дейност имат основен принос за позицията ни на специалисти при заболяваня на мозъка и експерти при неврологичните проучвания. Значимостта на партньорството е възприета от цялата организация и ние се стремим да бъдем непрекъснато предпочитан партньор.

Защо партньорство с Лундбек?

1. Напълно интегрирана компания
Лундбек е напълно интегрирана компания с около 5 000 служители в над 50 страни. Ние имаме задълбочени познания в областта на научните изследвания, клиничната разработка, производството, маркетинга и продажбите. Продукти на наши партньори са успешно интегрирани в различните етапи от дейността ни – от етапа на предклинични изпитвания до предлагането на продукти на пазара.

2. Доказан опит при извеждане на лекарства до пазара
Мнозинството от продуктите на Лундбек, които в момента са на пазара се основават на успешни вътрешни (в компанията) открития и външни (извън компанията) възможности за развитие. В резултат ние провеждаме мащабни кампании за пускане на пазара, като осигуряваме достъп до продукти като Abilify Maintena®, Brintellix®, NortheraTM и Selincro®,  за хората с мозъчни заболявания по цял свят.

Успехът на продуктите ни минаващи през процеса от молекула до безопасен продукт, готов да бъде пуснат на пазара се дължи на 800 всеотдайни специалисти, с опит в научните изследвания, които са изцяло фокусирани върху болестите на мозъка.

3. Доказан търговски успех
Продуктите на Лундбек имат търговски успех благодарение на силната ни търговска платформа. В различни страни страни по света продаваме медикаменти за лечение на множество болести на мозъка.

Този успех е изграден върху широка световна търговска и маркетинг инфраструктура с почти 2 900 служители и силни регионални търговски възможности. Нашата ангажирана търговска организация се е посветила на това да предложи лечение на пациентите, които се нуждаят от него.

4. Посветени на мозъчните заболяванията
Лундбек има повече от 70 годишен опит в областта на заболяването на мозъка, изграден върху собствени открития и външни лицензионни споразумения. Нашите научноизследователски и търговски екипи са посветили усилията си на заболяванията на мозъка и ние имаме широка мрежа от контакти сред водещи експерти в психиатрията и неврологията, както и общопрактикуващи лекари.

Стратегията ни е да се разширяваме и инвестираме в растежа си. Ще надграждаме постигнатото през годините и експертните си знания в полето на невронауката, ще разширяваме обхвата си в областта на болестите на мозъка и ще ускоряваме иновациите, за да развиваме Лундбек. Като удвояваме усилията си за търсене на външни иновации, които да допълват нашите, ще попълваме портфолиото си с продукти в процес на разработка и ще създаваме революционни терапии и множество търговски възможности. Болестита на мозъка са срад тези с най-голямо социално-икономическа тежест и неудовлетворените медицински нужди в тази област са значителни, като се очаква броят на тези пациенти да нарастне през следващите години.

5. Гъвкавост и бързина при вземане на решение за партньорство

Висшето ръководство на Лундбек е ангажирано с развитието на партньорствата и е разработило процедура, за да осигури структурирано и бързо вземане на решение при оценяване на нови възможности за партньорство.

За повече информация, моля посетете секциите "Области на специализация", "Процес", "Сътрудничество" и "Контакти" на корпоративния ни  уебсайт.

Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com