Комуникационна политика

Лундбек е единствената напълно интегрирана фармацевтична компания в света, която се фокусира върху лечението на психични и неврологични заболявания.

Нашата цел е ясна. Ние сме неуморно отдадени на каузата за възстановяване от болести на мозъка, при което всеки човек се чувства най-добре.

Ние твърдо вярваме, че доверието между нас и нашите партньори е основополагащо за успеха на компанията и бъдещото й развитие. Ние вярваме, че доверието се гради на основата на общуване и желание за диалог.

Ние искаме да сме в открит, конструктивен и непрекъснат диалог с нашите партньори, основан на равнопоставеност и взаимно уважение.

Ние насърчаваме нашите партньори да прояват позитивен интерес към дейностите на Лундбек и получат ясно разбиране за целите, стратегията и изпълнението им.


 

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Сега ще излезете от lundbeck.com