Araştırma ve Geliştirme

Lundbeck'in araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisi için yeni ve yenilikçi ilaçların bulunmasına odaklıdır. Yatırım ve azim ile hastalar için en iyi tedaviyi yaratmak için çalışıyoruz.

Lundbeck ARGE

Araştırma bizim temel taşımızdır.

Lundbeck, dünya üzerinde yalnızca psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisine odaklanmış tek tam olarak entegre ilaç şirketidir. Biz tüm Ar-Ge çabamızı, bir dizi psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavisi için yenilikçi ilaçların geliştirilmesine harcıyoruz. Ar-Ge projelerimiz şu hastalıklara odaklanmaktadır:

  • Alzheimer Hastalığı
  • Depresyon
  • Parkinson Hastalığı
  • Şizofreni

Hastalık alanlarımız hakkında daha fazla bilgi

Altta yatan hastalık biyolojisi

Lundbeck'in Ar-Ge stratejisi, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların altında yatan mekanizmaları hedefleyen yeni ilaçların keşfi ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu yaklaşım bizim semptomları daha etkin bir şekilde tedavi etmemizi ve ayrıca hastalığın seyrini değiştirmemizi sağlamaktadır. Bu strateji beyin ve psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların biyolojisi ve mekanizmaları konusunda kapsamlı bir araştırma ve araştırma hedefleri ve klinik sonuçlar hakkında gelişmiş bir anlayış gerektirmektedir.

Stratejik ortaklıklar

Ar-Ge stratejisi için gerekli olan şey, Lundbeck'in ideal ağlar ve ortaklıklar kurabilmesi için güçlü iç Ar-Ge yeteneklerini koruyabilmesidir. Biz, yenilikçi teknolojilerin sağladığı artan fırsatların avantajları kullanarak, iç yeteneklerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bizim ortaklık yapımız, özellikle Takeda Pharmaceutical Co., Limited. ve Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. ile yaptığımız ortaklıklar ile geliştirme safhasındaki ürünler için kapsamlı bir ortak geliştirme çabasına girişmemizi sağlamıştır. Bu yapı Lundbeck'in aynı anda daha fazla sayıda geliştirme projesi yürütmesine ve aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerimizde doğrudan kullanılabilir kaynaklardan daha fazlasını yatırabilmesine olanak tanımıştır.

Gelecekteki Platform

Ar-Ge stratejimiz, Lundbeck'in biyolojik olarak tanımlı hasta grupları üzerinde açıkça belgelendirilmiş etkiye sahip ilaçları keşfedip geliştirebileceği bir platform sağlayacaktır. Toplumun bu yeni ilaç türü için talebinin artması beklenmektedir.

Geliştirme safhasındaki ürünlerimize gidin

Ar-Ge Organizasyonumuz

Orta ölçekli bir ilaç şirketi olarak, biz dünya çapındaki faaliyetlerimizde ortak değerleri paylaşıyoruz ve Ar-Ge stratejimize açık bir şekilde odaklanıyoruz. Lundbeck'teki araştırmalar çoklu-disiplinli, yetkilendirilmiş proje ekiplerinin çabalarına, psikiyatrik ve nörolojik hastalıklar konusundaki iç uzmanlığımıza ve en son teknolojimize dayanmaktadır. Biz yeni ve iyi donatılmış laboratuarlarda çalışıyoruz. Her bir proje ekibinde, gelişmiş bilgimizi klinik uygulamalar ve terapötik gereksinimlerdeki uzmanlığımız ile Ar-Ge disiplinlerindeki ileri bilgilerimizi birleştiriyoruz.

Küresel Varlık

Ar-Ge örgütümüz uluslararası bir örgüttür ve yalnızca Ar-Ge ile uğraşan 1.000'den fazla personele sahiptir. Araştırma organizasyonu Kopenhag, Danimarka ve Şangay Çin'de bulunmaktadır. Geliştirme merkezi dünya çapında yayılmış klinik araştırma ve ruhsatlandırma personeli ile Kopenhag, Danimarka'da bulunmaktadır.

Bireye saygı

Lundbeck Ar-Ge'de, biz ortak hedefler için birlikte çalışırız. Biz, sürekli olarak bilimsel ve kişisel yetenek ve niteliklerimizi geliştirmek ve iyileştirmek isteriz. Bu bizim birey için kariyer fırsatlarını tanıtmamıza ve ayrıca bir kuruluş olarak kabiliyetlerimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Bilimsel sonuçlarımızın yayınlanması, uluslararası bilimsel topluma aktif üye olarak katılımımızın doğal bir parçasıdır:

Yayın listesine gidin

Yeni bir farmasötik ürünün geliştirilmesi

 araştırma geliştirme sürecini gösteren resim

Molekül sayısı / Hasta sayısı

Geliştirme süreci hakkında daha fazla bilgi

Lundbeck.com.tr'dan ayrılmak üzeresiniz