CNS-dagen

En terapiinriktad utbildning inom CNS. Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon männiksor berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. H. Lundbeck AB och Otsuka Pharma är två läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom områdena schizofreni och depression.

12.00-13.15 Registrering och lunch
13.14-13.30 Välkommen! Göran Klement, MSL, H. Lundbeck AB
13.30-14.15 "Personlighetssyndrom - Diagnostik, behandling och diskussion kring orsaker", David Eberhard, Verksamhetschef Prima Liljeholmen, överläkare och författare
14.15-15.15 "En klinikers depressive farmakologiska dilemma - en interaktiv discussion mellan psykiater Lars Häggström och docent I farmakologi, Margareta Reis
15.15-15.45 Kaffe
15.45-16.30 "Psykopati och hjärnan", Katarina Howner, MD, PhD, Karolinska Institutet, Insititutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för social- och rättspsykiatri

 

För anmälan klicka på "Anmäl dig här" på den stad du vill delta i utbildningen på här till höger.
Om du har frågor eller synpunkter skriv till sweden@lundbeck.com

Tre städer - tre möjligheter

CNS-dagen i Göteborg

Datum: 8 november
Plats: Elite Park Avenue Hotel
Sista anmälningsdag: 25 oktober

Anmäl dig här

CNS-dagen i Lund 

Datum: 9 november
Plats: Grand Hotel 
Sista anmälningsdag: 26 oktober

 

Anmäl dig här

CNS-dagen i Stockholm

Datum: 16 november
Plats: Scandic Hay Market
Sista anmälningsdatum: 2 november

Anmäl dig här
Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se