CNS-dagen

En terapiinriktad utbildning inom CNS. Sjukdomar och skador i hjärnan ger konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv är omkring en miljon männiksor berörda, om man räknar in alla besvär som har ett samband med hjärnan. H. Lundbeck AB och Otsuka Pharma är två läkemedelsföretag som fokuserar på hjärnan och behandling av CNS-sjukdomar. Denna utbildningsdag syftar till ökad kunskap inom områdena schizofreni och depression.

Tema: Psykisk ohälsa riktat mot primärvåden och företagshälsovården.
Vi återkommer snart med programmet och föreläsare.

12.00-13.15 Registrering och lunch
13.14-13.30 Välkommen! Göran Klement, MSL, Lundbeck
13.30-14.15 Återkommer
14.15-15.15 Återkommer
15.15-15.45 Kaffe
15.45-16.30 Återkommer

 

För anmälan skriv till sweden@lundbeck.com

Tre städer - tre möjligheter

CNS-dagen i Göteborg för primärvården

Datum: 16 maj
Plats: Elite Park Avenue Hotel
Sista anmälningsdag: 2 maj

CNS-dagen i Lund för primärvården

Datum: 24 april
Plats: Grand Hotel 
Sista anmälningsdag: 10 april

 

CNS-dagen i Stockholm för primärvården

Datum: 19 april
Plats: Scandic Hay Market
Sista anmälningsdatum: 5 april

Cookie Policy
Du lämnar nu lundbeck.se