Διαφάνεια

Συνεργασία με τους Eπαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ)

Η Lundbeck συνεργάζεται με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) με στόχο την ανάπτυξη και την παροχή νέων θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς με ψυχιατρικά και νευρολογικά νοσήματα, έχοντας ως αποστολή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.  
Η Lundbeck υποστηρίζοντας πλήρως:
1.    τον κώδικα δημοσιοποίησης της EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων) και κατ’ επ’ επέκταση του ΣΦΕΕ (Συνδέσμου Φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας) οι οποίοι στην Ελλάδα ακολουθούν τις επιταγές του άρθρου 66 παρ.7 του Ν4316/2014 και
2.    τον κώδικα δημοσιοποίησης του ΚΕΦΕΑ (Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης)
κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες συνεργασίες και παροχές προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η δημοσιοποίηση των παροχών που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο από την Lundbeck Hellas S.A προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) κατά το έτος 2015, θα είναι διαθέσιμη στα τέλη Ιουνίου 2016 στον ιστότοπο της Lundbeck Hellas S.A  http://www.lundbeck.com/gr.
Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα από τις 30 Ιουνίου 2016.

 

*Γνωστοποίηση από την Lundbeck Hellas S.A παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της Lundbeck Hellas S.A προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2015 - 31/12/2015.

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα

 

 

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr